സുഹൃത്തുക്കളോട് ഒരു വാക്ക്

ലോക പ്രസിദ്ധ മഹത് വചനങ്ങളെ ശേഖരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഉദ്യമമാണ് ഇതിലൂടെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കൊടുത്ത അതതു വിഷയങ്ങളില്‍ നിങ്ങള്ക്ക് പരിചയമുള്ള മഹത് വചനങ്ങളെ കമന്റ്‌ ആയി ചേര്‍ത്ത് സഹകരിക്കും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു.
സ്നേഹപൂര്‍വ്വം
- ഉമേഷ്‌ പിലിക്കോട്

അനുസരണ, അനുകരണം

അനുസരിക്കുന്നവന് മാത്രമേ ആജ്ഞാപിക്കാന്‍ കഴിയൂ
                                               - എമേഴ്സണ്‍
അനുസരണ വിജയത്തിന്റെ മാതാവും സുരക്ഷിതത്വത്തിന്റെ പത്നിയുമാണ്
                                             - ഗ്രീക്ക് പഴമൊഴി
വിശ്വാസത്തിന്റെ ഫലമാണ് അനുസരണ
                                              - രോസട്ടി
അനുകരണം ആത്മാര്‍ത്ഥമായ പുകഴ്തലാണ്
                                              - കോള്‍ട്ടന്‍
അനുകരണം ആത്മഹത്യയാണ്
                                              - എമേഴ്സണ്‍

അദ്ധ്വാനം

അദ്ധ്വാനിക്കുന്നവന്റെ ഉറക്കം മധുര്യമുള്ളതാണ്
                          - റഷ്യന്‍ പഴമൊഴി
അദ്ധ്വാനം കൂടാതെ മഹത്തായ ഒന്ന് ആരും നേടിയിട്ടില്ല
                         - എമെര്സന്‍
അദ്ധ്വാനിചിട്ട് പരാജയപ്പെടുകയാണ് ജീവിതം  ഉറങ്ങി തീര്‍ക്കുന്നതിനെക്കാള്‍ നല്ലത്
                         - ജെറോം കെ ജെറോം
അദ്ധ്വാനിക്കത്തവന്‍ വെടിയെല്‍ക്കാന്‍ അര്‍ഹനാണ്
                         - ബി സി ഫോര്‍ബസ്
അദ്ധ്വാനം പ്രശസ്തിയുടെ പിതാവാണ്
                         - യുറിപ്പിടിസ്

അഹം ഭാവം

അഹങ്കാരവും കഴിവില്ലായ്മയും സയാമീസ് ഇരട്ടകള്‍ ആണ്
                                            - ലോവല്‍
എല്ലാ അബദ്ധങ്ങളുടെയും  കാരണം അഹംഭാവമാണ്
                                          - ജോണ്‍ റാസ്കിന്‍
അഹം ഭാവം കുന്തം പോലെയാണ്  അതെപ്പോഴും ഒരേ വശത്തേക്ക് ചൂണ്ടുന്നു - തന്നിലേക്ക് തന്നെ
                                           - ഹോള്‍ട്ടന്‍
സത്യത്തെ നിഷേധിക്കലും ജനങ്ങളെ നിന്ദിക്കലുമാനു അഹങ്കാരം
                                           - മുഹമ്മദ്‌ നബി
ജീവിതത്തില്‍ നാം പല ഉയര്‍ന്ന നേട്ടങ്ങളും കൈവരിച്ചു എന്ന് വരും  പക്ഷെ ദുരഭിമാനവും ഗര്‍വ്വും നമുക്കപ്പോള്‍ ഉണ്ടാവരുത്
                                            - മാവേ സേതുങ്ങ്