സുഹൃത്തുക്കളോട് ഒരു വാക്ക്

ലോക പ്രസിദ്ധ മഹത് വചനങ്ങളെ ശേഖരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഉദ്യമമാണ് ഇതിലൂടെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കൊടുത്ത അതതു വിഷയങ്ങളില്‍ നിങ്ങള്ക്ക് പരിചയമുള്ള മഹത് വചനങ്ങളെ കമന്റ്‌ ആയി ചേര്‍ത്ത് സഹകരിക്കും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു.
സ്നേഹപൂര്‍വ്വം
- ഉമേഷ്‌ പിലിക്കോട്

അനുസരണ, അനുകരണം

അനുസരിക്കുന്നവന് മാത്രമേ ആജ്ഞാപിക്കാന്‍ കഴിയൂ
                                               - എമേഴ്സണ്‍
അനുസരണ വിജയത്തിന്റെ മാതാവും സുരക്ഷിതത്വത്തിന്റെ പത്നിയുമാണ്
                                             - ഗ്രീക്ക് പഴമൊഴി
വിശ്വാസത്തിന്റെ ഫലമാണ് അനുസരണ
                                              - രോസട്ടി
അനുകരണം ആത്മാര്‍ത്ഥമായ പുകഴ്തലാണ്
                                              - കോള്‍ട്ടന്‍
അനുകരണം ആത്മഹത്യയാണ്
                                              - എമേഴ്സണ്‍

7 comments:

ഈ വിഷയത്തില്‍ താങ്കള്‍ക്കു അറിയാവുന്ന മഹത് വചനങ്ങള്‍ കമന്റ്‌ ആയി ചേര്‍ക്കുമല്ലോ ?!!