സുഹൃത്തുക്കളോട് ഒരു വാക്ക്

ലോക പ്രസിദ്ധ മഹത് വചനങ്ങളെ ശേഖരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഉദ്യമമാണ് ഇതിലൂടെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കൊടുത്ത അതതു വിഷയങ്ങളില്‍ നിങ്ങള്ക്ക് പരിചയമുള്ള മഹത് വചനങ്ങളെ കമന്റ്‌ ആയി ചേര്‍ത്ത് സഹകരിക്കും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു.
സ്നേഹപൂര്‍വ്വം
- ഉമേഷ്‌ പിലിക്കോട്

പ്രേമം

പ്രേമത്തിന്റെ  ആദ്യ  ലക്ഷണം  പുരുഷനില്‍  പരിഭ്രാന്തിയും   സ്ത്രീയില്‍  തന്റേടവും  ആണ് . 
                                                                                  - വിക്ടെര്‍  യുഗോ 

വിജയിച്ചാല്‍  ഏറ്റവും  മധുരമായതും  പരാജയപ്പെട്ടാല്‍  ഏറ്റവും  ക്രൂരമായതുമാണ്  പ്രേമം.
                                                                                   - ടെന്നിസണ്‍

പ്രേമ കാര്യങ്ങളില്‍ ഒരാള്‍ ആദ്യം തന്നെത്തന്നെ വഞ്ചിക്കുന്നു . പിന്നെ മറ്റുള്ളവരെ വഞ്ചിച്ചു കൊണ്ട് അതവസാനിപ്പിക്കുന്നു . ലോകം ഈ ഏര്‍പ്പാടിനെ റൊമാന്‍സ്  എന്ന് വിളിക്കുന്നു.
                                                                                   - ഓസ്കാര്‍ വൈല്‍ഡ്

ഒരു രൂപത്തെ ചിന്തിച്ചു  കഴിയുന്ന ബുദ്ധിയും ഒരു വസ്തുവിനെ തന്നെ  സ്നേഹിച്ചു കഴിയുന്ന ഹൃദയവും സങ്കുചിതമാണ് .
                                                                                    - ഷെല്ലി
സൌഹൃദം വയറു നിറയെ സദ്യ ഉണ്ട അനുഭവമുണ്ടാക്കുമ്പോള്‍ പ്രേമം മദ്യം കഴിച്ച  അനുഭൂതിയരുളുന്നു.
                                                                                    - ഡോ. ജോണ്‍സണ്‍