സുഹൃത്തുക്കളോട് ഒരു വാക്ക്

ലോക പ്രസിദ്ധ മഹത് വചനങ്ങളെ ശേഖരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഉദ്യമമാണ് ഇതിലൂടെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കൊടുത്ത അതതു വിഷയങ്ങളില്‍ നിങ്ങള്ക്ക് പരിചയമുള്ള മഹത് വചനങ്ങളെ കമന്റ്‌ ആയി ചേര്‍ത്ത് സഹകരിക്കും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു.
സ്നേഹപൂര്‍വ്വം
- ഉമേഷ്‌ പിലിക്കോട്

ജീവിതം

ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടാതെയുള്ള ജീവിതം അഭികാമ്യമല്ല.
                                                   - സോക്രട്ടീസ്
നടന്നു പോകുന്ന ഒരു നിഴല്‍ മാത്രമാണ് ജീവിതം.
                                                   - ഷേക്സ്പിയര്‍
സ്വയം കാണാന്‍ ശ്രമിക്കുക, പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതം വിക്രുതമാനെന്നു നാം അറിയുന്നില്ല . അറിഞ്ഞാല്‍ തന്നെ ആ വൈകൃതം നമ്മുടെതാനെന്നു അംഗീകരിക്കാന്‍ നാം വിമുഖരുമാണ്.
                                                   - നെഹ്‌റു
ജീവിതം വിരിയാത്ത പനിനീര്‍ പൂവിന്റെ സാഫല്യമടയാത്ത സ്വപ്നമാണ്.
                                                   - കീറ്റ്സ്
ശബ്ധമാനമായ തെരുവിലെ ഒരു നീണ്ട തല വേദനയാണ് ജീവിതം.
                                                    - മെയ്സ് ഫീല്‍ഡ്