സുഹൃത്തുക്കളോട് ഒരു വാക്ക്

ലോക പ്രസിദ്ധ മഹത് വചനങ്ങളെ ശേഖരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഉദ്യമമാണ് ഇതിലൂടെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കൊടുത്ത അതതു വിഷയങ്ങളില്‍ നിങ്ങള്ക്ക് പരിചയമുള്ള മഹത് വചനങ്ങളെ കമന്റ്‌ ആയി ചേര്‍ത്ത് സഹകരിക്കും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു.
സ്നേഹപൂര്‍വ്വം
- ഉമേഷ്‌ പിലിക്കോട്

ആശയങ്ങള്‍

ആശയങ്ങള്‍ മീശ പോലെയാണ് വളരാന്‍ അനുവദിക്കുമ്പോള്‍ മാത്രമേ അതുണ്ടാവുകയുള്ളൂ
                                                                                 - വോള്‍ട്ടയര്‍
ആശയങ്ങളാണ് ലോകത്തെ നയിക്കുന്നത്  
                                                                                -ഗാര്‍ ഫീല്‍ഡ്
മനുഷ്യ പ്രകൃതിയിലെ ഏറ്റവും വലിയ വേധന ഒരു പുതിയ ആശയത്തിന്റെ വേദനയാണ്
                                                                                - ഹല്റെര്‍  ബാഗ്‌ ഹോട്ട്
ഒരാശയവും ചങ്ങാതിയും ഒരു പോലെയാണ് , രണ്ടും നമുക്ക് പ്രതീക്ഷ തരുന്നു
                                                                                - ഷേക്സ്പിയര്‍
ആശയങ്ങള്‍ ഉണ്ടാക്കുക എന്നത് പൂക്കള്‍ ശേഖരിക്കലാണ് . ചിന്തിക്കുന്നതാകട്ടെ  അവയെ പൂമാല കോര്‍ത്ത്‌ കെട്ടലും
                                                                               - സ്വെറ്റ് ലൈന്‍