സുഹൃത്തുക്കളോട് ഒരു വാക്ക്

ലോക പ്രസിദ്ധ മഹത് വചനങ്ങളെ ശേഖരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഉദ്യമമാണ് ഇതിലൂടെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കൊടുത്ത അതതു വിഷയങ്ങളില്‍ നിങ്ങള്ക്ക് പരിചയമുള്ള മഹത് വചനങ്ങളെ കമന്റ്‌ ആയി ചേര്‍ത്ത് സഹകരിക്കും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു.
സ്നേഹപൂര്‍വ്വം
- ഉമേഷ്‌ പിലിക്കോട്

നന്മ

നന്മയാണ് ഒരിക്കലും പരാജയപ്പെടാത്ത നിക്ഷേപം
                                                 - തോറോ
നന്മയെന്നു വെച്ചാല്‍ തെറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കല്‍ മാത്രമല്ല ചെയ്യാനാഗ്രഹമില്ലാതിരിക്കല്‍ കൂടിയാണ്
                                                - ഡാമോ ക്രാട്ടസ്
നന്മ ചെയ്കില്‍ നാം മടുത്തു പോകരുത് , തളര്‍ന്നു പോകാഞ്ഞാല്‍ തക്ക സമയത്ത് നാം കൊയ്യും
                                              - ബൈബിള്‍
ദൈവം നിന്നോട് നന്മ കാട്ടിയത് പോലെ നീയും നന്മ ചെയ്യുക
                                              -ഖുറാന്‍
സുഹൃത്തിനു നന്മ ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യന്‍ തനിക്കു തന്നെ നന്മ ചെയ്യുന്നു
                                             - ഇറാമൂസ്