സുഹൃത്തുക്കളോട് ഒരു വാക്ക്

ലോക പ്രസിദ്ധ മഹത് വചനങ്ങളെ ശേഖരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഉദ്യമമാണ് ഇതിലൂടെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കൊടുത്ത അതതു വിഷയങ്ങളില്‍ നിങ്ങള്ക്ക് പരിചയമുള്ള മഹത് വചനങ്ങളെ കമന്റ്‌ ആയി ചേര്‍ത്ത് സഹകരിക്കും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു.
സ്നേഹപൂര്‍വ്വം
- ഉമേഷ്‌ പിലിക്കോട്

മരണം

മരണം അനശ്വരതയുടെ ദന്ത ഗോപുരത്തിന്റെ സ്വര്‍ണ നിര്‍മിതമായ താക്കോലാണ്
                                        - മില്‍ട്ടന്‍
ജീവിതത്തിലെ  ഏക തുല്യത മരണമാണ്
                                      - ഫിലിപ്പ് ബെയിലി
മരണം ഒരു നിയമമാണ് , അല്ലാതെ ഒരു ശിക്ഷയല്ല
                                       - ജീന്‍ ബാപ്ടിസ്റ്റ്
സ്വാഗതം ചെയ്യപ്പെടാത്ത വിരുന്നുകാരനാണ് മരണം
                                       - ബര്‍ണാഡ് ഷാ
ജനനം പോലെ തന്നെ മരണവും പ്രകൃതിയുടെ ഒരു രഹസ്യമാണ്
                                       - മാര്‍ക്ക് ഔരീലിയസ്