സുഹൃത്തുക്കളോട് ഒരു വാക്ക്

ലോക പ്രസിദ്ധ മഹത് വചനങ്ങളെ ശേഖരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഉദ്യമമാണ് ഇതിലൂടെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കൊടുത്ത അതതു വിഷയങ്ങളില്‍ നിങ്ങള്ക്ക് പരിചയമുള്ള മഹത് വചനങ്ങളെ കമന്റ്‌ ആയി ചേര്‍ത്ത് സഹകരിക്കും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു.
സ്നേഹപൂര്‍വ്വം
- ഉമേഷ്‌ പിലിക്കോട്

സന്തോഷം

ഓര്‍ത്തിരുന്നു സങ്കടപ്പെടുന്നതിനെക്കാള്‍ നല്ലത് മറക്കുകയും പുഞ്ചിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്
                                                          - റോസറ്റി
ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ചെയ്യുന്നതിലല്ല  ചെയ്യുന്നതിഷ്ടപ്പെടുന്നതിലാണ്  സന്തോഷത്തിന്റെ രഹസ്യം കിടക്കുന്നത്
                                                         -സര്‍ ജെയിംസ് ബാരി
നമ്മുടെ സന്തോഷത്തില്‍ മറ്റുള്ളവര്‍ കൂടി പങ്കെടുക്കുമ്പോള്‍ മാത്രമേ അത് പൂര്‍ണമാകുകയുള്ളൂ
                                                         - ജെയിന്‍ പോര്‍ട്ടെര്‍ 
സന്തോഷം അപൂര്‍വമായെത്തുന്ന സന്ദര്‍ശകനാണ്  എന്നാല്‍ വേദന ക്രൂരമാം വിധം നമ്മില്‍ ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്നു
                                                        - കീറ്റ്സ്
സന്തുഷ്ടരാകണമെങ്കില്‍ മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് അധികം ചിന്തിക്കരുത്
                                                        - കാമൂ