സുഹൃത്തുക്കളോട് ഒരു വാക്ക്

ലോക പ്രസിദ്ധ മഹത് വചനങ്ങളെ ശേഖരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഉദ്യമമാണ് ഇതിലൂടെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കൊടുത്ത അതതു വിഷയങ്ങളില്‍ നിങ്ങള്ക്ക് പരിചയമുള്ള മഹത് വചനങ്ങളെ കമന്റ്‌ ആയി ചേര്‍ത്ത് സഹകരിക്കും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു.
സ്നേഹപൂര്‍വ്വം
- ഉമേഷ്‌ പിലിക്കോട്

സത്യം

സത്യം യാത്രയ്ക്കായി ചെരുപ്പിടും മുന്പ് തന്നെ നുണ ലോകത്തിന്റെ പകുതി ഭാഗം കറങ്ങി കഴിഞ്ഞിരിക്കും
                                                            - വിന്‍സ്ടന്‍ ചര്‍ച്ചില്‍
എത്ര മഹത്തരമായ സ്നേഹ പ്രകടനത്തിലും അകല്‍ച്ചയും വേര്‍തിരിവുമുണ്ട്
                                                            - ടാഗോര്‍
സത്യം പറയുന്നതിന് യാതൊരു വിദ്യാഭ്യാസവും വേണ്ട . അന്നാല്‍ ചതുര്യമുള്ള കള്ളം പറയുന്നതിന് വിദ്യാഭ്യാസം വേണം
                                                            - രൂസഫ് കോട്ടെ
സത്യം പറയുകയാണെങ്കില്‍ പിന്നെ ഓര്‍ത്തിരിക്കെണ്ടതില്ല
                                                          - മാര്‍ക്ക് ടൈന്‍
സത്യം കൂടാതെയുള്ള സമാധാനം വിഷമമാണ്
                                                        - ജെര്‍മ്മന്‍ പഴമൊഴി